Garantie en Klachten

Jalla Stones draagt zorg voor een goede verpakking en levering van de bestelde artikelen. Mocht een artikel toch beschadigd zijn bij levering, dan dient u dit binnen 24 uur per e-mail aan ons te melden.


De afbeeldingen op de website kunnen qua kleur iets afwijken. Bij handgemaakte artikelen kunnen kleine afwijkingen voorkomen. Op basis van dit soort afwijkingen is reclamatie niet mogelijk.


Jalla Stones streeft naar tevreden klanten. Mocht u een vraag, klacht of opmerking hebben, dan kunt u dit per e-mail aan ons kenbaar maken. Samen met u zal naar een passende oplossing gezocht worden. Op alle overeenkomsten met Jalla Stones is het Nederlands recht van toepassing.